Βιογραφικό

Η Άντρια είναι απόφοιτος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και είναι εγγεγραμμένο μέλος στον Παγκύπριο Σύλλογο Λογοθεραπευτών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της εκτελώντας την πρακτική της άσκηση στον δημόσιο τομέα, σε δημοτικά σχολεία στη Λεμεσό. Απώτερος της στόχος είναι η διεύρυνση των γνώσεων της παρακολουθώντας διάφορα σεμινάρια που αφορούν τον κλάδο της. Παράλληλα φοιτά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου “Λογοπαθολογία”. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της και μετέπειτα έχει ασχοληθεί με παιδιατρικό πληθυσμό προσχολικής αλλά και σχολικής ηλικίας. Εργάζεται στο κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπειών ΠΑΙΔΟλόγιο.