Πρόγραμμα

Πρώτης Γραφής & Ανάγνωσης

Κάθε παιδί μαθαίνει με το δικό του τρόπο.. Ας τον ανακαλύψουμε!

Θέλω το παιδί μου να πετύχει στην Α΄ Δημοτικού!

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στόχος μας είναι:

 • Το παιδί να καταφέρει να προσαρμοστεί ομαλά στο νέο περιβάλλον του δημοτικού σχολείου.
 • Να καλλιεργηθεί και να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολικού πλαισίου (ανάπτυξη φωνολογικής ενημερότητας, ανάγνωσης, γραφής, μαθηματικά).
 • Να αναπτυχθούν κίνητρα και επιθυμία για μάθηση.
 • Να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση.

Τα μαθήματα γίνονται μια φορά την εβδομάδα σε μικρές ομάδες από έμπειρο θεραπευτή. Στο κέντρο μας χρησιμοποιείτε ένας διαδραστικός τρόπος μάθησης έτσι ώστε το μάθημα να γίνεται παιχνίδι και μια ωραία εμπερία για τα παιδιά μαθαίνοντας μέσα από αυτό.

Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να αποκτήσουν και να αναπτύξουν όλες εκείνες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Το παιδί προετοιμάζεται όχι μόνο για την πρώτη δημοτικού, αλλά “καλλιεργείται” ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων που θα του είναι απαραίτητες κατά τη διάρκεια όλης του της σχολικής ζωής.

Πριν την έναρξη του προγράμματος θα γίνει αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας του παιδιού,της αναγκαίας συνολικής ωριμότητας ενός παιδιού τη χρονική στιγμή της έναρξης φοίτησης του στην Α’ Δημοτικού. Δηλαδή, με τον όρο σχολική ετοιμότητα εννοούμε ένα ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού σε κοινωνικο-συναισθηματικό, κινητικό, γνωστικό και σωματικό επίπεδο. Είναι καθοριστικής σημασίας μιας και αξιολογεί κανείς αν το παιδί είναι έτοιμο να διδαχθεί με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο τα γνωστικά αντικείμενα του Δημοτικού σχολείου.

Για να κλείστε θέση ή για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Προετοιμάζουμε τα παιδιά για το σχολείο (και για τη μετέπειτα ζωή τους) με όλους τους δυνατούς τρόπους. Και κυρίως, με τον πιο ευχάριστο τρόπο.

 • Αυτοπεποίθηση

 • Σχολική Ετοιμότητα

 • Αυτοεξυπηρέτηση

Είναι το Παιδί μου Έτοιμο για την Α’ Δημοτικού;

Η ένταξη του παιδιού στην Α’ Δημοτικού προκαλεί άγχος και αγωνία σε αρκετούς γονείς. Αναρωτιούνται αν το παιδί τους είναι αρκετά ώριμο για να μπορέσει να ενταχθεί ομαλά στο καινούριο περιβάλλον, να ανταπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις και να αποκτήσει τις γνώσεις που προσφέρει το σχολείο. Διερωτούνται δηλαδή εάν το παιδί τους έχει τη λεγόμενη «σχολική ετοιμότητα». Ο όρος σχολική ετοιμότητα, αναφέρεται, κυρίως, στις γνωστικές και συναισθηματικές προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κατακτήσει το παιδί μέχρι την προσχολική ηλικία, ώστε να καταφέρει να έχει μια ομαλή ένταξη στο νέο σχολικό πλαίσιο.

Οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες και συνθέτουν την σχολική ετοιμότητα είναι συνοπτικά οι παρακάτω:

 • Να έχει σωστή άρθρωση.
 • Να διαθέτει πλούσιο εκφραστικό λεξιλόγιο.
 • Να χρησιμοποιεί σωστά τους συντακτικούς κανόνες της ομιλίας.
 • Να έχει δείκτη νοημοσύνης σε φυσιολογικά επίπεδα για την ηλικία του.
 • Να συνθέτει και να αναλύει τις λέξεις στις επιμέρους συλλαβές ή φωνήματα (π.χ. πα-γω-το → παγωτό, παγωτό → πα-γω-το).
 • Να αναγνωρίζει χρώματα, σχήματα και χωροχρονικές έννοιες (π.χ. μέσα, χθες).
 • Να συμπληρώνει προτάσεις (π.χ. η ντομάτα είναι κόκκινη, η μπανάνα είναι..;).
 • Να είναι σε θέση να σειροθετεί ένα γεγονός με τη σωστή χρονολογική σειρά και να μπορεί να το διηγηθεί.
 • Να μπορεί να θυμάται τις οδηγίες της δασκάλας, να μην ξεχνάει τα πράγματά του στο σχολείο και να μπορεί να συγκρατεί 4-5 στοιχεία που άκουσε ή είδε (π.χ. 4 αριθμούς ή 4 εικόνες).
 • Να κατηγοριοποιεί αντικείμενα (π.χ. φρούτα – ζώα).
 • Να έχει την ικανότητα να αντιγράφει γράμματα και σχήματα, να χρωματίζει μέσα στα πλαίσια.
 • Να έχει την ικανότητα να ανεβαίνει και να κατεβαίνει σκάλες.

Να έχει την ικανότητα να τρώει, να ντύνεται, να πλένεται και να χρησιμοποιεί την τουαλέτα μόνο του.

Να είναι κοινωνικό, να κάνει εύκολα φιλίες, να προσαρμόζεται ομαλά σε διαφορετικά περιβάλλοντα και να υπακούει σε κανόνες (κοινωνικούς ή μη).

Όταν το παιδί παρουσιάζει δυσκολίες στις πιο πάνω δεξιότητες συνιστάται μια αντικειμενική εκτίμηση από κάποιο ειδικό. Η εκτίμηση της σχολικής ετοιμότητας γίνεται με την εφαρμογή σταθμισμένων τεστ (π.χ. Α’ Τεστ, Αθηνά Τεστ).

Σε περίπτωση που οι δυσκολίες του παιδιού επιβεβαιωθούν συνιστάται στους γονείς η ένταξη του παιδιού σε ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα ή η αναστολή φοίτησης του με σκοπό:

 • Να ωριμάσει το παιδί περισσότερο.
 • Να καλλιεργηθεί και να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολικού πλαισίου.
 • Να αναπτυχθούν κίνητρα και επιθυμία για μάθηση.
 • Να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση του.

Η έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη πρόγνωση και αποτελεσματικότερη θεραπεία. Ο ανιχνευτικός έλεγχος μπορεί να εντοπίσει έγκαιρα και έγκυρα τις δυσκολίες των παιδιών ή να καθησυχάσει τους ανήσυχους γονείς.

Οι γονείς μπορούν να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της σχολικής ετοιμότητας του παιδιού. Το κύριο μέλημά δεν είναι η πρόωρη προετοιμασία και αποσπασματική εξάσκηση του παιδιού στη γραφή, στην ανάγνωση και στην αρίθμηση, αλλά η ανάπτυξη του παιδιού στις πιο πάνω δεξιότητες οι οποίες δίνουν τα κατάλληλα εφόδια για μια επιτυχημένη σχολική ένταξη. Πιο κάτω αναγράφονται μερικές δραστηριότητες που θα βοηθήσουν το παιδί:

 • Διαβάστε παραμύθια ή ιστορίες και παροτρύνετε το παιδί να επαναλάβει την ιστορία από την αρχή ή να φανταστεί το τέλος της.
 • Αναλύστε και συνθέστε τις λέξεις σε συλλαβές ή σε φωνήματα χτυπώντας παλαμάκια ( π.χ. παγωτό → πα-γω-το, πα-γω-το → παγωτό).
 • Παίξτε παιχνίδια που εμπλουτίζουν το λεξιλογίου του (π.χ. ταμπού).
 • Βρείτε με το παιδί λέξεις που να αρχίζουν από συγκεκριμένο γράμμα.
 • Βρείτε με το παιδί λέξεις που ομοιοκαταληχτούν (π.χ. ρόδι – πόδι).
 • Ταξινομήστε με το παιδί αντικείμενα με βάση διαφορετικές ιδιότητες (π.χ. χρώμα, σχήμα, μέγεθος).
 • Διορθώστε την ομιλία του χωρίς να τονίζετε το λάθος, επαναλαμβάνοντας τις προτάσεις ή τις λέξεις με τη σωστή προφορά.
 • Δημιουργήστε ένα σταθερό πρόγραμμα κατά την διάρκεια της ημέρας (π.χ. ώρα φαγητού, διαβάσματος, ύπνου).
 • Δώστε χρόνο στο παιδί να ολοκληρώσει τις σκέψεις του.

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η άμεση και σωστή θεραπευτική παρέμβαση καθώς επίσης και η βελτίωση της καθημερινότητας τόσο των παιδιών όσο και των γονέων.
Η ανάδειξη των δεξιοτήτων του παιδιού σας, η ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής του επικοινωνίας χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους.

Κάθε παιδί, το παιδί σας, είναι μοναδικό και πολύτιμο έτσι και εμείς θα του προσφέρουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα λαμπρό μέλλον.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Η ομάδα του ΠΑΙΔΟλογίου βρίσκεται πάντα στην διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία έχετε. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας ένα e-mail ή καλώντας μας. Ένα μέλος της ομάδας μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό!