Το ΠΑΙΔΟλόγιο είναι ένα πρότυπο διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο παιδιών και εφήβων. Ένας κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος, εξοπλισμένος με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα και με άρτια καταρτισμένο/ εξειδικευμένο προσωπικό να το υποστηρίζει και να συνδράμει ενεργά στην προσφορά των υπηρεσιών που παρέχονται.

Γνωρίστε το χώρο μας! ΠΑΙΔΟλόγιο 

Αίθουσα Υποδοχής

Αίθουσα Λογοθεραπείας

Αίθουσα Λογοθεραπείας

Αίθουσα Λογοθεραπείας

Αίθουσα Λογοθεραπείας

Αίθουσα Λογοθεραπείας

Αίθουσα Λογοθεραπείας

Αίθουσα Ειδικής Εκπαίδευσης

Αίθουσα Ειδικής Εκπαίδευσης

Χώρος Εναλλακτικής Διδασκαλίας

Αίθουσα Παιγνιοθεραπείας

Αίθουσα Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης

Αίθουσα Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης

Οι 12 Θεραπευτές του κέντρου μας παρέχουν εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα, πάντα, με σεβασμό και αγάπη για το κάθε παιδί. Μέλημα μας, η αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση, ώστε το παιδί που αντιμετωπίζει γλωσσικές διαταραχές να μπορεί να είναι λειτουργικό στο περιβάλλον του.

Η πολυθεματική ομάδα μας αποτελείται από

Στο κέντρο μας πραγματοποιείται πλήρης αξιολόγηση του κάθε παιδιού και κατόπιν δομείται εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης προσαρμοσμένο στις δυσκολίες και τις δυνατότητες του.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.