Γνωρίστε το χώρο μας!

Το ΠΑΙΔΟλόγιο είναι ένα πρότυπο διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο παιδιών και εφήβων. Ένας κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος, εξοπλισμένος με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα και με άρτια καταρτισμένο/ εξειδικευμένο προσωπικό να το υποστηρίζει και να συνδράμει ενεργά στην προσφορά των υπηρεσιών που παρέχονται.

Αίθουσα Υποδοχής

Αίθουσα Λογοθεραπείας

Αίθουσα Λογοθεραπείας

Αίθουσα Λογοθεραπείας

Αίθουσα Λογοθεραπείας

Αίθουσα Λογοθεραπείας

Αίθουσα Ειδικής Εκπαίδευσης

Αίθουσα Ειδικής Εκπαίδευσης

Αίθουσα Χοροθεραπείας

Αίθουσα Παιγνιοθεραπείας

Αίθουσα Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης

Αίθουσα Φυσικοθεραπείας