Υπηρεσίες

Παρέχοντας στο παιδί μια μοναδική εμπειρία!

Υπηρεσίες Πρόληψης-Διάγνωσης-Αποκατάστασης Παιδιών & Εφήβων.

Στο κέντρο μας παρέχονται οι πιο κάτω υπηρεσίες οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών του κάθε παιδιού.

Έγκαιρη Παρέμβαση

Ανιχνευτικός Έλεγχος

Υλοποιούμε σε συνεργασία με τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς, προγράμματα ανιχνευτικού ελέγχου για δυσκολίες σε παιδιά ηλικίας 0-6 χρόνων.

Εντοπισμός Δυσκολιών

Στόχος του ελέγχου είναι να εντοπιστούν έγκαιρα πιθανές γλωσσικές, μαθησιακές και γραφοκινητικές δυσκολίες με σκοπό την αποκατάσταση, πριν από την εισαγωγή των παιδιών στο δημοτικό σχολείο.

Αποτελεσματική Θεραπεία

Το παιδί εντάσσεται σε πρόγραμμα ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει υπό την εποπτεία της Διεπιστημονικής μας Ομάδας.

Επιτυχημένο Παιδί!

H έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή στρεσογόνων συναισθημάτων στο παιδί, για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της παρακίνησής του και εν τέλει για την προσωπική του επιτυχία και ευτυχία.

Διαγνωστικά Εργαλεία

 • ΑθήναΤεστ
 • Α’ Τεστ Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας
 • Raven’s Test
 • Bayley’s Test

Μέθοδοι Παρέμβασης

 • Εικονογραφημένη Μέθοδος Μαυρομμάτη (Δυσλεξία)
 • Πολυαισθητηριακό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Ειδικό Πρόγραμμα – Διορθωτικής Παρέμβασης Δυσκολιών Μάθησης
 • Εναλλακτικές Μεθόδους Επικοινωνίας (PECS, MAKATON, PODD)
 • Πρόγραμμα TEACCH (Δομημένη εκπαίδευση)
 • S.S.I.P (Social Skills Intervention Program)
 • ABA (Applied Behavioral Analysis)
 • Κοινωνικές Ιστορίες
 • Bobath
 • Baby Bobath
 • Πρόγραμμα Σκολίωσης
 • Αισθητηριακό Πρόγραμμα (SI)
 • SOS Feeding (Σίτιση με την μέθοδο SOS)

Κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής, αλλά και θεραπευτικής διαδικασίας κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία της διεπιστημονικής μας ομάδας με την οικογένεια, τους ιατρούς, τους θεραπευτές και με το σχολείο που φοιτά το κάθε παιδί ώστε να διασφαλίζεται η εξέλιξη του σε όλους τους τομείς.