Βιογραφικό

Έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Λογοθεραπείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι εγγεγραμμένο μέλος στο Σύλλογο Λογοπαθολόγων Kύπρου. Ο απώτερος της στόχος είναι η διεύρυνση των γνώσεών της εφόσον παρακολουθεί διάφορα σεμινάρια και παράλληλα φοιτά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου “Επιστήμες Αναπτυξιακών Διαταραχών Επικοινωνίας”. Ως λογοπαθολόγος έχει ασχοληθεί με παιδιατρικό πληθυσμό προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Εργάζεται στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπειών ΠΑΙΔΟλόγιο.