Ασκήσεις για την ενίσχυση του οπτικοκινητικού συντονισμού

By paidologio

Ο οπτικοκινητικός συντονισμός είναι μια σύνθετη νοητική ικανότητα  με την οποία τα μάτια καθοδηγούν τα χέρια, προκειμένου να εκτελέσουν μια δραστηριότητα.
Η δεξιότητα αυτή είναι ιδιαίτερη σημαντική για την εξέλιξη του παιδιού τόσο στις καθημερινές του ασχολίες,  όσο και στις  σχολικές του επιδόσεις.
    Ευχάριστες ασκήσεις για την ενίσχυση του οπτικοκινητικού συντονισμού είναι οι παρακάτω λαβύρινθοι. Ταυτόχρονα ενισχύονται στο παιδί:
– η προσοχή
– η συγκέντρωση
– η λεπτή κινητικότητα
– η αντίληψη
– η σκέψη
Οι παρακάτω κάρτες είναι έτοιμες προς εκτύπωση. Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, ο βαθμός δυσκολίας των λαβυρίνθων αυξάνεται.
55381bcd076babf657f5288b5b4bc976
div ativid 16.jpg
up1ara1ss0lqgrvh64u3
maze l 1 png
maze l 2 png
maze l 4 png
maze m 1 png
Πηγή: logodynamh.blogspot.com

    Leave a Comment