Διαταραχές Γραπτού Λόγου (Μαθησιακές Δυσκολίες)

By paidologio

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες το 15%-20% του μαθητικού πληθυσμού φαίνεται να αντιμετωπίζει περισσότερο η λιγότερο κάποιο πρόβλημα στη μάθηση ή δυσκολία σε κάποιο τομέα η αντικείμενο μάθησης.

Η κλινική εικόνα  των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι διαφορετική από παιδί σε  παιδί, ανάλογα με το είδος της δυσκολίας, την αιτιολογία,(δηλ. διάγνωση) την ένταση, τα συμπτώματα, αλλά και με τον τρόπο που αντιδρά  σε αυτήν το παιδί, η οικογένεια και ο κοινωνικός περίγυρος.

Θα λέγαμε  λοιπόν ορίζοντας της μαθησιακές δυσκολίες:

Πως πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα  ανομοιογενών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν παιδιά  με χαμηλή μέτρια ή και καλή νοημοσύνη.

Οι δυσκολίες  αυτές μπορεί να εκδηλώνονται σε μια οι περισσότερες από τις βασικές λειτουργίες που σχετίζονται με την κατανόηση ή τη χρήση της ομιλίας, της ανάγνωσης, της γραφής και της λογικομαθηματικής σκέψης, δηλαδή δυσκολίες του γραπτού ή του προφορικού λόγου.

Πολλά επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι οι Μ.Δ δεν έχουν συγκεκριμένη αιτιολογία, αλλά βασίζονται σε μία αιτιολογική αλυσίδα που εμπλέκει επίπεδα όπως το βιολογικό, το γλωσσικό,το γνωστικό και το συμπεριφορικό μέσα στα πλαίσια των περιβαλλοντικών και πολιτισμικών επιδράσεων που έχει το κάθε παιδί.

Επίσης μελέτες μας δείχνουν ότι οι περισσότερες από τις περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών (εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων) δεν οφείλονται σε διαταραχή στη λειτουργία μιας συγκεκριμένης περιοχής  του εγκεφάλου αλλά σε διαταραχή, στην ικανότητα συνδυασμoύ και επεξεργασίας των πληροφοριών που λαμβάνονται από διαφορετικές περιοχές του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Προβλήματα παρατηρούνται στην ανάγνωση:

 • Όπου παραλείπονται, προσθέτονται και αντικαθίστανται γράμματα  συλλαβές ακόμα και ολόκληρες λέξεις ( μολύδια =μολύβια/ πά-λαση =παρέλαση/ Πίνω – νερό –Πίνω το νερό)
 • Χάνουν τη σειρά τους όταν διαβάζουν
 • Συγχέουν γράμματα που μοιάζουν οπτικά μεταξύ τους ( τ-π,ζ-ξ,β-θ,α-ο,φ-ψ)
 • Η ροή τους κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης είναι κακή με άναρχες παύσεις

Στη γραφή:

 • Ορθογραφικά λάθη
 • Αντιμεταθέσεις ,παραλείψεις, προσθέσεις γραφημάτων
 • Συγχύσεις φθόγγων που ακουστικά  διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους (γ-χ,θ-δ,φ-β,ζ-σ)
 • Δυσκολίες ακόμη και στην αντιγραφή από πίνακα
 • Κακός σχεδιασμός των γραφημάτων
 • Ελλιπής ή λανθασμένη τοποθέτηση των σημείων στίξης
 • Γενικότερα κακή εικόνα γραπτού

Στην κατανόηση και απόδοση κειμένων:

 • Αδυνατούν να οργανώσουν και να διατυπώσουν το κείμενο
 • Μπερδεύουν τη χρονική σειρά των γεγονότων
 • Αδυνατούν να συγκροτήσουν τα σημαντικά στοιχεία και να αφηγηθούν περιληπτικά

Στη γραπτή έκφραση

Σε μαθήματα όπως το ΄΄σκέφτομαι και γράφω΄΄ αδυνατούν να εκφραστούν γραπτά με συνοχή και τις περισσότερες φορές το λεξιλόγιο τους είναι φτωχό και δεν συμβαδίζει με την ηλικία τους.

Στη λογικομαθηματική σκέψη :

 • Παρατηρούνται δυσκολίες στην αναγνώριση των συμβόλων
 • Δυσκολίες στην εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων
 • Στην αποστήθιση της προπαίδειας
 • Στην κατανόηση των προβλημάτων κ.α

Το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μέσα στη σχολική τάξη διαμορφώνει ένα προφίλ, είναι ένα παιδί που έχει διακυμάνσεις στην επίδοση του, εργάζεται αργά, κουράζεται γρήγορα, αντιμετωπίζει διαρκώς δυσκολίες στην οργάνωση και εκτέλεση δραστηριοτήτων της μελέτης και του εαυτού του γενικότερα.

Έτσι πολλές φορές λανθασμένα χαρακτηρίζεται  ως τεμπέλης, αφηρημένος, αδιάφορος, απρόσεκτος, αδιάβαστος και άλλα πολλά.

Τις περισσότερες φορές όμως αυτό  δεν είναι αλήθεια, αφού το παιδί με Μ.Δ απλώς, δεν μπορεί να μάθει με το συμβατό τρόπο διδασκαλίας, έτσι λοιπόν μένει σε  μας τους  ειδικούς με τη βοήθεια των γονέων και δασκάλων να ενσκύψουμε με υπευθυνότητα, να του συμπαρασταθούμε και να του διδάξουμε με τον τρόπο που το παιδί με Μ.Δ μπορεί να μάθει.

“Το κάθε παιδί μαθαίνει, ο τρόπος όμως κάνει τη διαφορά”

  Leave a Comment