Δυσγραφία

By paidologio

Δυσγραφία: Αντιμετωπίζοντας τις Δυσκολίες της Γραφής με Ασκήσεις στο Σπίτι

Η δυσγραφία αποτελεί μια διαταραχή που επηρεάζει τη γραφή και την ορθογραφία ενός ατόμου, παρά την κανονική του νοητική ικανότητα. Πρόκειται για μια κατάσταση που μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στην εκμάθηση, την ακαδημαϊκή απόδοση και την αυτοεκτίμηση. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν για να βοηθηθούν τα παιδιά με δυσγραφία να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις.

Τι είναι η δυσγραφία; Η δυσγραφία είναι μια διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να γράφει με ακρίβεια και να χρησιμοποιεί σωστή ορθογραφία, παρά την κανονική του νοητική ικανότητα. Τα παιδιά με δυσγραφία μπορεί να έχουν δυσκολίες με τον σχηματισμό των γραμμάτων, την ευθυγράμμιση των λέξεων, ακόμη και τη σειρά των γραμμάτων σε μια λέξη.

Οι δυσκολίες της δυσγραφίας μπορεί να εκδηλώνονται σε διάφορα επίπεδα και τρόπους. Κάποια από τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

 1. Σφάλματα Ορθογραφίας: Τα άτομα με δυσγραφία μπορεί να κάνουν συχνά λάθη στην ορθογραφία, παραμερίζοντας γράμματα, προσθέτοντας άσχετα γράμματα ή αντικαθιστώντας γράμματα.
 2. Δυσκολίες στον Σχηματισμό των Γραμμάτων: Τα παιδιά με δυσγραφία μπορεί να βρουν δύσκολο να σχηματίσουν τα γράμματα με σωστή σειρά και κατεύθυνση, καθιστώντας την γραφή τους ακαταλαβίστικη.
 3. Προβλήματα Οργάνωσης: Οι άνθρωποι με δυσγραφία μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην οργάνωση των σκέψεών τους σε γραπτή μορφή, κάνοντας τα κείμενά τους δυσνόητα

Συμπτώματα Δυσγραφίας

 • Αντικατάσταση ή παράλειψη γραμμάτων στις λέξεις
 • Λάθη στην ορθογραφία που δεν σχετίζονται με τον ήχο των λέξεων
 • Προβλήματα με τη συνεκτικότητα και την κανονική δομή της πρότασης
 • Αντιμετώπιση δυσκολίας στην εξυπηρέτηση ιδεών σε γραπτή μορφή

Ασκήσεις για Αντιμετώπιση της Δυσγραφίας στο Σπίτι

 1. Παιχνίδι με Γράμματα και Ήχους: Δημιουργήστε παιχνίδια όπου τα παιδιά να αντιστοιχίζουν γράμματα με ήχους, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τη σύνδεση μεταξύ τους.
 2. Ασκήσεις Χειρογραφίας: Ενθαρρύνετε το παιδί να ασκείται στη χειρογραφία με ασκήσεις που προωθούν τη σωστή σχεδίαση των γραμμάτων.
 3. Παιχνίδι Κρυμμένων Λέξεων: Δημιουργήστε λίστες με λέξεις και ζητήστε από το παιδί να αναζητήσει τις λέξεις μέσα σε ένα πλέγμα γραμμάτων.
 4. Αφήγηση Ιστορίας: Ζητήστε από το παιδί να σας αφηγηθεί μια ιστορία και στη συνέχεια να τη γράψει. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των γραφικών δεξιοτήτων του.
 5. Σημειώνοντας Ηχούς: Αντιστοιχίστε συγκεκριμένους ήχους με γράμματα και λέξεις. Αυτή η τεχνική μπορεί να βοηθήσει το παιδί να σχετίσει τα γράμματα με την προφορά.

Η δυσγραφία μπορεί να αντιμετωπιστεί με αγάπη, υποστήριξη και κατάλληλες ασκήσεις. Η πρόοδος μπορεί να είναι αργή, αλλά με την κατάλληλη προσέγγιση, τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν τις γραφικές τους δεξιότητες και να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της δυσγραφίας.

Αριάδνη Νεάρχου

Λογοπαθολόγος – ΠΑΙΔΟλόγιο