Οι βασικές δεξιότητες της γραφής

By paidologio

Η γραφή είναι μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες, που καλείται να μάθει το παιδί.

Με την γραφή μαθαίνει να επικοινωνεί και να εκφράζεται μέσω ενός κοινού κώδικα. Παράλληλα, όμως, είναι και ένα προσωπικό στοιχείο. Μέσω αυτής, το παιδί εκφράζει την προσωπικότητά του, γι’ αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι δεν πρέπει να επεμβαίνουμε, αλλά να διευκολύνουμε την έκφραση αυτή.

Βασικές δεξιότητες γραφής:

  • Κιναισθησία: Η δεξιότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τη διαδρομή και την κατεύθυνση των κινήσεων που κάνουν τα άκρα του. Η δεξιότητα αυτή είναι υπεύθυνη για τον φυσιολογικό ρυθμό γραφής με σωστό μέγεθος γραμμάτων.
  • Οπτική αντίληψη: Η δεξιότητα του ατόμου να συλλέγει οπτικές πληροφορίες, να τις αναλύει, να τις ερμηνεύει και κατ’ επέκταση να τις χρησιμοποιεί αυθόρμητα σε άλλα περιβάλλοντα, όταν του ζητηθεί. Η οπτική αντίληψη περιλαμβάνει τις επιμέρους δεξιότητες: Οπτική προσοχή, υπεύθυνη για τον σωστό σχηματισμό γραμμάτων, την ορθογραφία, τη γραμματική, τη στίξη και τη γραπτή έκφραση. Οπτική μνήμη, μέσω της οποίας το παιδί διαχωρίζει τα πεζά από τα κεφαλαία γράμματα και είναι σε θέση να ανακτήσει τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται γράμματα, αριθμοί και σύμβολα. Οπτική διάκριση, υπεύθυνη για τη δραστηριότητα της αντιγραφής και απαραίτητη ώστε το παιδί να αναγνωρίζει λάθη δικά του ή τρίτων σε κείμενο. Χωρική αντίληψη, δεξιότητα που βοηθά το παιδί να γράφει πάνω στις γραμμές με σωστό μέγεθος, να διακρίνει το αριστερό από το δεξί και να ακολουθεί την σωστή φορά γραφής των γραμμάτων.
  • Οπτικοκινητικός συντονισμός: Η δεξιότητα του ατόμου να συντονίζει την οπτική πληροφορία με τις κινήσεις του σώματος κατά την διάρκεια μίας δραστηριότητας. Μέσω αυτής της δεξιότητας το παιδί μπορεί να κάνει αντιγραφή και να εκτελεί με επιτυχία όλες τις κινήσεις που χρειάζονται για να παράγει γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Είναι απαραίτητη ώστε το παιδί να κάνει ομοιόμορφα γράμματα, ακολουθώντας την οριζόντια γραμμή.
  • Στασικός έλεγχος: Με την δεξιότητα αυτή το άτομο μπορεί να ελέγχει τη στάση του σώματός του. Το παιδί, για να γράψει σωστά, πρέπει να έχει σωστή και σταθερή στάση σώματος και να κάθεται σε σωστή απόσταση από το τραπέζι.
  • Πλευρίωση: Είναι η εδραίωση της επικρατέστερης πλευράς για την εκτέλεση δραστηριοτήτων. Όταν το παιδί καλείται να γράψει, πρέπει οπωσδήποτε να έχει εδραιώσει μία πλευρά. Με αυτή τη πλευρά θα χρησιμοποιεί παντα τα γραφικά μέσα.
  • Μυϊκός τόνος: Ένα παιδί με φυσιολογικό μυϊκό τόνο μπορεί να γράφει ευανάγνωστα κείμενα με φυσιολογικό ρυθμό και με σταθερή λαβή στο μολύβι. Όταν το παιδί έχει χαμηλό μυϊκό τόνο, κρατά ελαφρά το μολύβι και ο γραφικός του χαρακτήρας είναι δυσανάγνωστος, ενώ ο υψηλός μυϊκός τόνος εμποδίζει την αρμονική και συντονισμένη κίνηση κατά την γραφή.
  • Λεπτή κινητικότητα: Είναι η πιο σημαντική δεξιότητα για την ανάπτυξη της γραφής. Η φυσιολογική λεπτή κινητικότητα, καθιστά το παιδί ικανό να γράφει, να σβήνει με την γόμα, να ξύνει τα μολύβια του, να κόβει με το ψαλίδι κτλ. Οι συντονισμένες κινήσεις των δαχτύλων οδηγούν στον επαρκή έλεγχο του μολυβιού. Έτσι, το παιδί γράφει ευανάγνωστα κείμενα χωρίς κόπο και δισταγμό με σταθερό ρυθμό. Η λανθασμένη λαβή μολυβιού, σίγουρα θα οδηγήσει σε λάθη κατά τη γραφή.

$6F7F3E4E8EAD466B

  • Αμφίπλευρος συντονισμός άνω άκρων: Η δεξιότητα αυτή επιτρέπει στο άτομο να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα τα δύο του άκρα για την εκτέλεση μίας δραστηριότητας. Έτσι, το παιδί μπορεί να γράφει με το κυρίαρχο χέρι και με το άλλο να συγκρατεί το χαρτί. Συμπληρωματικά, η δεξιότητα αυτή είναι απαραίτητη για την χρήση γόμας, ξύστρας, ψαλιδιού κτλ.

Πηγή: milontasgiapaidia.wordpress.com