Οπτικό Πρόγραμμα

By paidologio

Τι είναι το οπτικό πρόγραμμα;

Ένα οπτικό πρόγραμμα είναι μια οπτική αναπαράσταση του τι πρόκειται να συμβεί όλη την ημέρα ή μέσα σε μια εργασία ή δραστηριότητα.

Πότε είναι χρήσιμο;

Ένα οπτικό πρόγραμμα είναι χρήσιμο για την κατάτμηση μιας εργασίας που έχει πολλά βήματα για να διασφαλιστεί η διδασκαλία και η τήρηση αυτών των βημάτων. Είναι επίσης χρήσιμο στη μείωση του άγχους και της ακαμψίας γύρω από τις μεταβάσεις της επικοινωνίας, όταν ορισμένες δραστηριότητες θα συμβούν όλη την ημέρα ή κάποιες ώρες της ημέρας.

Πώς μπορώ να το διδάξω και να το χρησιμοποιήσω;

  • Αφού ο μαθητής σας έχει καταλαβαίνει την έννοια της αλληλουχίας δραστηριοτήτων μέσω της χρήσης του πίνακα «Πρώτα – Μετά», μπορείτε να αναπτύξετε ένα πιο πολύπλοκο χρονοδιάγραμμαγια μια σειρά από δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ημέρας
  • Αποφασίστε τις δραστηριότητες που θα παρουσιάζονται με εικόνες στο πρόγραμμα. 
  • Επιλέξτε δραστηριότητες που πραγματικά θα συμβούν στη συγκεκριμένη σειρά. Προσπαθήστε να αναμίξετε προτιμώμενες δραστηριότητες με μη-προτιμώμενες.
  • Βάλτε στο πρόγραμμα τα οπτικά εφέ (π.χ. φωτογραφίες, σχέδια, γραπτές λέξεις) που δείχνουν τις δραστηριότητες που έχετε εντοπίσει. Το πρόγραμμα μπορεί να είναι κινητό, για παράδειγμα, σε ένα πρόχειρο, ή μπορεί να στερεωθεί σε μια μόνιμη θέση, όπως στο ψυγείο για το σπίτι ή στον τοίχο για τη σχολική αίθουσα. Ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να δει το πρόγραμμα πριν από την έναρξη της πρώτης δραστηριότητας σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει να είναι συνέχεια ορατό από το παιδί κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων δραστηριοτήτων.
  • Όταν έρθει η ώρα για μια δραστηριότητα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα να πραγματοποιηθεί, δώστε στο παιδί μια σύντομη, προφορική οδηγία. Για παράδειγμα, ας πούμε«Έλεγξε το χρονοδιάγραμμα». Αυτό βοηθά το παιδί σας να εστιάσει την προσοχή στην επόμενηδραστηριότητα. Αρχικά, μπορεί να χρειαστεί να καθοδηγήσετε σωματικά το παιδί να ελέγξει το πρόγραμμα (π.χ. ήπια καθοδήγηση από τους ώμους και δείξτε στο παιδί την επόμενη δραστηριότητασχετικά με το χρονοδιάγραμμα). Σταδιακά μπορείτε να μειώσετε τις φυσικές παρεμβάσεις όταν το παιδί σας αρχίζει να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα πιο ανεξάρτητα.
  • Όταν ένα έργο έχει ολοκληρωθεί, ζητήστε από το παιδί να ελέγξει το χρονοδιάγραμμα πάλι, με τη χρήση της διαδικασίας που περιγράφηκε παραπάνω, και τη μετάβαση στη επόμενη δραστηριότητα.

ΠΗΓΗ : Μαρία Γκουγκούμη – Ειδική Παιδαγωγός, Αργυρώ Καραμπά – Θεραπεύτρια Λόγου &Ομιλίας, www. grafwnimata.gr

    Leave a Comment