Ποια παιδιά χρειάζονται ειδική αγωγή;

By paidologio

Παλαιότερα υπήρχαν παιδιά για τα οποία λέγονταν πως ήταν «τεμπέλικα», πως «δεν έπαιρναν τα γράμματα» και πως «δεν ενδιαφέρονταν για τίποτα». Αυτά τα παιδιά συνήθως δέχονταν συνεχώς παρατηρήσεις και απλώς επιδίωκαν είτε να σταματήσουν το σχολείο-πρόβλημα νωρίς, είτε να το τελειώσουν χωρίς να έχουν αποκτήσει την ανάλογη γνώση. Στόχος ήταν να κάνουν κάποια χειρωνακτική δουλειά και να «ξεμπερδεύουν», όπως συνήθιζαν να λένε.

Πλέον, η επιστήμη έχει εξελιχθεί και δεν αποδέχεται τέτοιου είδους «ταμπέλες». Έχουμε τη δυνατότητα να ονομάσουμε και να κατηγοριοποιήσουμε μεγάλο φάσμα από αυτές τις δυσκολίες, καθώς και να τις αντιμετωπίσουμε ανάλογα. Είναι φανερό πως δεν υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να καταφέρουν κάτι. Η πραγματικότητα είναι πως όλα τα παιδιά έχουν ικανότητες μάθησης, αρκεί να ανακαλύψουμε τον τρόπο τους. Όπως οι ενήλικες, έτσι και το κάθε παιδί έχει το δικό του μαθησιακό στυλ και, ανάλογα με τις δυνατότητές του, μπορεί να σημειώσει την αντίστοιχη πρόοδο.

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα, παρόλο που έχει κάνει ορισμένες προσπάθειες εκσυγχρονισμού, δεν είναι πολύ βοηθητικό για τα παιδιά αυτά. Ενώ αυτό που φαίνεται είναι να αποδέχεται τη διαφορετικότητα των ανθρώπων, στην πραγματικότητα δεν έχει τις υποδομές και τα απαραίτητα εφόδια για να το υποστηρίξει. Ως αποτέλεσμα αυτού, έχουμε την ομαδοποίηση των προσωπικοτήτων, τη μη αναμενόμενη εξέλιξή τους και πολλές φορές ακόμη και την δυσκολία στην ανταπόκριση των μαθητών στις απαιτήσεις του συστήματος. Το «αντίδοτο» σε αυτή την κατάσταση είναι η ενίσχυση των μαθητών. Με τον όρο ενίσχυση εννοούμε την πολύπλευρη ενδυνάμωσή τους σε ψυχολογικό, κοινωνικό, οικογενειακό και σαφώς, σε μαθησιακό επίπεδο.

Η Ειδική Αγωγή περιλαμβάνει την εξειδικευμένη διδασκαλία που προσφέρεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ποικίλους τομείς της ανάπτυξης. Στοχεύει στον σχεδιασμό εξατομικευμένων ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών που αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές δυσκολίες οι οποίες τους δυσκολεύουν να αποκτήσουν τις γνώσεις με τις ίδιες μεθόδους και με τον ίδιο ρυθμό που τις αποκτούν οι τυπικά αναπτυσσόμενοι συνομήλικοί τους.

Τα παιδιά που χρειάζεται να παρακολουθούν πρόγραμμα ειδικής αγωγής είναι αυτά που παρουσιάζουν:

  • Ειδική μαθησιακή διαταραχή, όπως δυσαριθμία, δυσγραφία, δυσπραξία και δυσαναγνωσία
  • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες
  • Νοητική καθυστέρηση
  • Διαταραχές λόγου και ομιλίας
  • Διαταραχές όρασης και ακοής
  • ΔΕΠ-Υ