Συμβουλευτική Γονέων: «δεν θα μου πεις εσύ πώς να μεγαλώνω το παιδί μου!»

By paidologio

Η Συμβουλευτική Γονέων είναι το μέσο για να λάβουν οι γονείς την κατάλληλη γνώση, τα εργαλεία και την καθοδήγηση, αλλά περισσότερο από όλα την υποστήριξη χωρίς κάποια επίκριση από μέρους του συμβούλου.

Με αυτό τον τρόπο εξοπλίζονται ακόμη παραπάνω ώστε να φροντίσουν και να υποστηρίξουν τα παιδιά τους με τον τρόπο που ταιριάζει στη δική τους οικογένεια.

Ο ρόλος του γονέα, ειδικά στους σύγχρονους ρυθμούς της καθημερινότητας και με όλη την πληροφορία από την οποία πολιορκούνται, μπορεί να είναι πολύ δύσκολος. Ακόμη παραπάνω, σε γονείς παιδιών που αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες, το βάρος μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Μέσα από τη διαδικασία της Συμβουλευτικής Γονέων, οι γονείς με τη βοήθεια του συμβούλου μπορούν:

 • να αναγνωρίσουν ζητήματα προς διαχείριση
 • να κατανοήσουν το γονικό τους στυλ και ρόλο, αναδεικνύοντας τα θετικά σημεία σε αυτόν, φωτίζοντας παράλληλα τα σημεία που δυσλειτουργούν
 • να μπουν σε μία ψυχό-εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να αντιληφθούν καλύτερα αυτό που βιώνει το παιδί τους και να βρουν τρόπους αντιμετώπισης. Ειδικά όταν ένα παιδί πάρει μία διάγνωση, για κάποιο αναπτυξιακό ζήτημα για παράδειγμα, πολλοί γονείς δυσκολεύονται στη διαχείριση αυτής: ο περίγυρος και το στίγμα, η ιδέα του «τέλειου παιδιού» που χάνεται, το μέλλον και η έκβαση αυτού, είναι κάποια από τα ζητήματα που τίθενται όταν έρχεται μία τέτοια διάγνωση. Η διαδικασία αυτή μπορεί βοηθήσει στην κατανόηση του τι συμβαίνει, στην υποστήριξη των γονέων σε αυτό που βιώνουν, στη σταδιακή αποδοχή της κατάστασης και ύστερα στην ανάλογη δράση.

Συνήθεις περιπτώσεις στις οποίες ενδείκνυται η Συμβουλευτική Γονέων είναι:

 • αναπτυξιακά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά
 • ο χωρισμός των γονέων/το διαζύγιο
 • η προκλητική/εναντιωματική συμπεριφορά ενός παιδιού
 • η ένδειξη επιθετικότητας ή βίας
 • οικογενειακές συγκρούσεις
 • ζητήματα αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης
 • κοινωνικό-συναισθηματικά ζητήματα
 • αλλαγές κατά την εφηβεία
 • ζητήματα ψυχικής υγείας, μεταξύ άλλων

Σημαντικό στην όλη διαδικασία κρίνεται το να τηρούνται οι χρόνοι και η συχνότητα των συναντήσεων Συμβουλευτικής Γονέων και να συμμετέχουν όσοι λειτουργούν ως κύριοι φροντιστές/κηδεμόνες του παιδιού, ώστε η διαδικασία να τηρεί ένα ρυθμό και να παρακολουθείται η πρόοδος. Στη Συμβουλευτικής Γονέων είναι σημαντικό ο σύμβουλος να έχει κατά νου τον κίνδυνο οι γονείς να ψάχνουν για έτοιμες λύσεις, ενώ χρειάζεται η δική τους εμπλοκή και προσπάθεια, κάτι που πρέπει να γίνεται ξεκάθαρο μέσα από τις συναντήσεις.

Η οικογένεια αποτελεί τον  πρώτο και βασικό χώρο στον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν, να επικοινωνούν και να εκφράζονται συναισθηματικά. Σε αυτό το δύσκολο έργο, οι γονείς χρειάζονται υποστήριξη. Η Συμβουλευτική Γονέων λοιπόν είναι ένας ασφαλής χώρος όπου οι γονείς μπορούν να αποφορτίσουν το συναίσθημα τους σχετικά με την ανατροφή του παιδιού και τις δυσκολίες που αυτό αντιμετωπίζει, ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια για εύρεση τρόπων διαχείρισης των δυσκολιών αυτών.

Πηγή: www.paidionplefsi.gr

  Leave a Comment