Σχιστίες Χείλους & Υπερώας

By paidologio

Τι είναι οι σχιστίες;

Οι σχιστίες είναι ένα κενό που δημιουργείται κατά την κατασκευή του προσώπου και μπορεί να επηρεάσει το άνω χείλος και/ ή την οροφή του στόματος (υπερώα).Το κενό σχηματίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και συγκεκριμένα τις πρώτες εβδομάδες της κύησης , όταν τα διάφορα τμήματα του προσώπου δεν ενώνονται σωστά μεταξύ τους.

Πόσο συχνές είναι οι σχιστίες ;

Είναι από τις πιο συχνές περιπτώσεις δυσμορφίας του προσώπου στα βρέφη .

Υπολογίζεται ότι 1 στα 700 μωρά εμφανίζουν σχιστίες χείλους ή υπερώας.

Ποιες είναι οι αιτίες εμφάνισης τους;

Ο ακριβής λόγος εμφάνισής τους είναι αδιευκρίνιστος , ενδεχομένως η εμφάνισή τους μπορεί να σχετίζεται με :

 • Γονίδια που κληρονομεί το έμβρυο από τους γονείς
 • Κάπνισμα & κατανάλωση αλκοόλ κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης
 • Παχυσαρκία της εγκύου
 • Σακχαρώδης διαβήτης που προϋπάρχει της εγκυμοσύνης
 • Έλλειψη φολικού οξέος (Β9 βιταμίνη) κατά την εγκυμοσύνη
 • Χρήση φαρμάκων στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης (όπως αντιεπηλιπτικά , topiramate ή valproic acid)
 • Μπορεί να εμφανιστούν στα πλαίσια συνδρόμων (DiGeorge και Pierre Robin)

Τι εικόνα έχουν τα βρέφη με σχιστίες ;

Τα βρέφη μπορεί να γεννηθούν με σχιστίες που εντοπίζονται :

 • Στο χείλος (Χειλεοσχιστία)
 • Στην υπερώα (Υπερωιοσχιστία)
 • Συνδυασμός και των δύο

Ποιες δυσκολίες μπορεί να δημιουργήσουν οι σχιστίες στο βρέφος ;

 • Δυσκολία στην σίτιση (θηλασμός , σίτιση με μπουκάλι)
 • Προβλήματα ακοής
 • Οδοντιατρικά προβλήματα
 • Προβλήματα ομιλίας (λόγω της μη επιδιορθωμένης υπερωιοσχιστίας )

Ποιος είναι ο ρόλος του λογοθεραπευτή ;

Ο λογοθεραπευτής έχει κρίσιμο ρόλο στην αξιολόγηση , στην διάγνωση και στην θεραπεία ενός παιδιού με σχιστία. Υποστηρίζει τους γονείς από τις πρώτες ημέρες ζωής του μωρού σε πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν (όπως είναι οι τεχνικές ρόφησης του γάλακτος).

Έπειτα , τους επόμενους μήνες παρεμβαίνει στα αναπτυξιακά στάδια της φωνής , του λόγου και της ομιλίας. Παρακολουθεί συστηματικά το παιδί και αν κριθεί απαραίτητο , το εντάσσει σε ένα ατομικά εξειδικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Κατά πόσο η σχιστία θα επηρεάσει την ικανότητα ενός παιδιού να μιλήσει ;

Εάν η υπερωιοσχιστία δεν επιδιορθωθεί εγκαίρως , είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει προβλήματα ομιλίας όσο το παιδί αναπτύσσεται (π.χ ακατάληπτη & ένρινη ομιλία). Επομένως η έγκαιρη διορθωτική παρέμβαση της σχιστίας μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης διαταραχών στην ομιλία.

Η λογοθεραπεία είναι απαραίτητη σε ένα παιδί με επιδιορθωμένη σχιστία ;

Η εκτίμηση της συνολικής εικόνας του παιδιού θα χρειαστεί να γίνει σε αρκετές φάσεις , μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του.

 • Εξετάζεται η λειτουργία της υπερώας , ώστε να εντοπιστεί κάποια τυχόν δυσλειτουργία που προκαλεί ρινική διαφυγή αέρα στην ομιλία.
 • Οι γλωσσικές ικανότητες των παιδιών με σχιστίες τείνουν να είναι επίσης καθυστερημένες . Τα αίτια της καθυστέρησης μπορεί να σχετίζονται με τη συνδυασμένη βαρηκοΐα, το γλωσσικό περιβάλλον και άλλους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.

Επομένως συνίσταται προσεκτική παρακολούθηση της γλωσσικής ανάπτυξης

Πηγή: https://logotherapeia-patra.gr/

  Leave a Comment