Τι είναι η δυσαριθμησία;

By paidologio

Η δυσαριθμησία ή αριθμητική δυσλεξία, είναι μια κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα αντίληψης και επεξεργασίας των μαθηματικών πράξεων και εξισώσεων.

Κάποιος με δυσαριθμησία μπορεί να μπερδεύει αριθμούς ή και σύμβολα, όπως το «συν» (+) και το «επί» (Χ). Αλλα συμπτώματα της δυσαριθμησίας μπορεί να περιλαμβάνουν δυσκολία να πει την ώρα σε ένα αναλογικό ρολόι, ή να μάθει να μετράει ή ακόμα να μετράει και να ζυγίζει αντικείμενα.

Η πάθηση μπορεί να διαγνωστεί από έναν δάσκαλο ή από έναν επαγγελματία που ειδικεύεται στις μαθησιακές δυσκολίες. Για τη διάγνωση της αριθμητικής δυσλεξίας μπορεί κανείς να αξιολογήσει πώς ένας μαθητής χειρίζεται βασικές δεξιότητες, όπως τον υπολογισμό ή να εκτελεί απλές εξισώσεις, όπως πρόσθεση και πολλαπλασιασμός. Ο ειδικός μπορεί ακόμα να εξετάσει την ικανότητα του μαθητή να μετρήσει αντικείμενα, τόσο σωματικά όσο και αφηρημένα, όπως για παράδειγμα τα λεπτά που περνούν. Για να γίνει η διάγνωση η πραγματική ικανότητα του μαθητή πρέπει να συγκριθεί με την αναμενόμενη ικανότητα ενός άλλου παιδιού, είτε της ίδιας ηλικίας, είτε του ίδιου μαθησιακού επιπέδου.

Η δυσαριθμησία παρουσιάζεται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την ηλικία του μαθητή. Ενα πολύ μικρό παιδί μπορεί να δυσκολευθεί να μάθει να μετρά ή να κατανοεί τη σχέση μεταξύ ενός αριθμού και των αντικειμένων. Για παράδειγμα ένα παιδί 3 χρόνων δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει «τρεις σοκολάτες». Τα προσχολικής ηλικίας νήπια με δυσαριθμησία μπορεί επίσης να αγωνίζονται να συνδέσουν αντικείμενα. Μπορεί να τούς είναι δύσκολο να συνδυάσουν κόκκινα αντικείμενα μαζί ή τετράγωνα αντικείμενα μαζί για παράδειγμα.

Καθώς ένα παιδί με δυσαριθμησία μεγαλώνει, πιθανότατα θα έχει δυσκολία στην κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τα μαθηματικά, όπως πότε πρέπει να προσθέσει, να αφαιρέσει, να πολλαπλασιάσει ή να διαιρέσει από μνήμης. Η εκμάθηση εννοιών των μαθηματικών, όπως ο πολλαπλασιασμός, είναι δύσκολη για ένα μαθητή με δυσαριθμησία. Η μέτρηση και η επίλυση προβλημάτων είναι επίσης μια πρόκληση.

Οι ενήλικες με δυσαριθμησία μπορεί να έχουν κάποια δυσκολία με τις καθημερινές εργασίες. Μπορεί να τούς είναι δύσκολο να εκτιμήσουν το κόστος ενός γεύματος και μια επίσκεψη στο μανάβικο μπορεί να είναι γι’ αυτούς πραγματική δοκιμασία. Δεν τούς είναι εύκολο να διαχειριστούν έναν προϋπολογισμό, ένα βιβλιάριο επιταγών ή μια πιστωτική κάρτα. Ενας ενήλικος με δυσαριθμησία μπορεί να έχει πρόβλημα να γίνει μέρος ενός χρονοδιαγράμματος ή να κατανοήσει πόσο καιρό θα χρειαστεί μια εργασία για να ολοκληρωθεί.

Η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εκμάθηση των ισχυρών και αδύνατων σημείων του μαθητή. Δεδομένου ότι τα άτομα με δυσαριθμησία συνήθως αγωνίζονται να κατανοήσουν αφηρημένες έννοιες, όπως ο χρόνος, θα έχουν πολλά οφέλη από την εστίαση σε συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως η μέτρηση της απόστασης και όχι η μέτρηση των λεπτών. Οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα κατανόησης εννοιών θα επωφεληθούν αν τους εξηγήσει κάποιος τις έννοιες αυτές, απαντώντας στις ερωτήσεις τους, κάθε φορά που συναντούν δυσκολία.

Πηγή www.medinova.gr

    Leave a Comment