Τι είναι η παιγνιοθεραπεία;

By paidologio

Όταν το παιχνίδι γίνεται… μέσο θεραπείας

Τι είναι η παιγνιοθεραπεία; Η Παιγνιοθεραπεία είναι μια δυναμική διαδικασία στην οποία το παιδί εξερευνά με τα δικά του βήματα και τους δικούς του εκφραστικούς τρόπους, τα ζητήματα του παρελθόντος και του παρόντος που επηρεάζουν τη ζωή του. Αυτό γίνεται συνειδητά και ασυνείδητα.

Πώς λειτουργεί η παιγνιοθεραπεία;
Η διαδικασία της παιγνιοθεραπείας είναι επικεντρωμένη στο παιδί κάνοντας το παιχνίδι βασικό μέσο επικοινωνίας και το λόγο δευτερεύον μέσον. Το παιχνίδι είναι ένας τρόπος ύπαρξης για το παιδί. Μια ευχάριστη και σημαντική μορφή δημιουργικής έκφρασης. Αποτελεί σημαντικό μέσον για γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη.

Σε ποια παιδιά απευθύνεται η παιγνιοθεραπεία;
Η παιγνιοθεραπεία εφαρμόζεται στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των παιδιών προσχολικής, σχολικής και πρώτης εφηβικής ηλικίας. Μέσο της παιγνιοθεραπείας και μέσω ειδικών παρεμβάσεων διασαφηνίζονται κάποιες ερμηνείες για τη ζωή του παιδιού. Αν χρειάζεται αυτές διευρύνονται, τροποποιούνται, εξαλείφονται ή και επανοργανώνονται.

Που αποσκοπεί η παιγνιοθεραπεία;

Την ώρα που το παιδί παίζει, δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον που μπορεί να παίξει κάτι δύσκολο, «κακό», επικίνδυνο, χωρίς να κινδυνεύει πραγματικά γιατί είναι στη σύμβαση του παιχνιδιού – στα «ψέματα» στη γλώσσα των παιδιών. Ό,τι δυσάρεστο παίξει δεν έχει επιπτώσεις στην πραγματική του ζωή. Έχει όμως επιρροή στον τρόπο που το παιδί βιώνει τη ζωή του.

Πώς το παιχνίδι γίνεται θεραπευτικό μέσο;
Το παιχνίδι που κάνει το παιδί μόνο, όπως και αυτό που κάνει με τους φίλους του, διαφέρει από αυτό που συντροφεύεται από ένα ειδικό θεραπευτή μέσα σε μια θεραπευτική διαδικασία. Εκεί, το παιχνίδι είναι ένα μέσο και έχει κάποιο σκοπό. Στο παιγνιοθεραπευτικό δωμάτιο το παιδί είναι το κέντρο. Ο παιγνιδιοθεραπευτής διευκολύνει το παιχνίδι του παιδιού, του δίνει δυνατότητα να μπει σε ρόλους, να αναπτύξει πολυπληθή πρότυπα και να διερευνήσει εναλλακτικές λύσεις.

Πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει η παιγνιοθεραπεία;
Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την φύση του προβλήματος. Ωστόσο, οι θεραπευτικές συνεδρίες ορίζονται σε κύκλους ορισμένου αριθμού συναντήσεων με αρχή, μέση και τέλος. Στο τέλος κάθε κύκλου, θεραπευτές και γονείς επαναξιολογούν τους θεραπευτικούς στόχους και βάζουν νέους εφόσον χρειάζεται.

Πηγή: www.babyspace.gr

    Leave a Comment