Τι είναι ο Λόγος; Τι είναι η Ομιλία;

By paidologio

Ο Λόγος (language) αποτελείται από κοινωνικά κοινούς κανόνες που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Τι σημαίνουν οι λέξεις (πχ., «αστέρι» μπορεί να αναφέρεται σε ένα φωτεινό αντικείμενο στον ουρανό τη νύχτα ή μια διασημότητα).
  • Πώς δημιουργούνται “νέες” λέξεις (πχ., φίλος, φιλικό, εχθρικό).
  • Πώς οι λέξεις συνδυάζονται μαζί (πχ., «Η Μαρία πήγε στο νέο κατάστημα »).
  • Ποια λέξη είναι καλύτερα να χρησιμοποιηθεί και σε ποιες καταστάσεις

(πχ.,«Θα σας πείραζε  να κάνετε το πόδι σας πιο κει;» είναι διαφορετικό από το «Πάρε μακριά το πόδι σου, παρακαλώ!»).

Ο Λόγος λοιπόν στην ουσία αποτελείται από τη Φωνολογία, τη Γραμματική, τη Σύνταξη, τη Σημασιολογία και τη Πραγματολογία (κοινωνική χρήσης της γλώσσας).

Η Ομιλία είναι η πραγμάτωση του Λόγου.  Η Ομιλία αποτελείται  σε αδρές γραμμές από τα ακόλουθα:

  • Άρθρωση. Πώς ακούγεται η ομιλία (πχ., τα παιδιά πρέπει να μάθουν πώς να παράγουν το φώνημα «Ρ»).
  • Φωνή. Η χρήση των φωνητικών χορδών και της Αναπνοής για να παραχθεί ήχος (πχ., μπορεί να έχει γίνει κατάχρηση της φωνής που ενδέχεται να οδηγήσει σε βραχνάδα ή απώλεια φωνής).
  • Ροή. Ο ρυθμός της ομιλίας (πχ., οι δισταγμοί ή το τραύλισμα μπορεί να επηρεάσουν την ευχέρεια της ομιλίας).

Όταν ένα άτομο έχει δυσκολία στην κατανόηση του ομιλητή, ή στο  να μοιραστεί τις σκέψεις και τις ιδέες του, τότε αυτό το άτομο έχει μια Γλωσσική Διαταραχή (Διαταραχή Λόγου).

Όταν ένα άτομο δεν είναι σε θέση να παράγει κάποιους ήχους της ομιλίας ορθά ή με ευφράδεια, ή έχει δυσκολίες με τη φωνή του, τότε αυτό το άτομο έχει μια Διαταραχή της Ομιλίας.

Οι Διαταραχές Λόγου ή Ομιλίας μπορούν να υπάρχουν μαζί ή μόνες τους. Η δυσκολία μπορεί να είναι ήπια ή σοβαρή. Σε κάθε περίπτωση, μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση από έναν Λογοθεραπευτή είναι το πρώτο βήμα για τη βελτίωση των δυσκολιών Λόγου και Ομιλίας

Πηγή: eidikospaidagogos.gr

    Leave a Comment