Πληροφορίες για ΓεΣΥ

By paidologio

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πλέον οι υπηρεσίες Λογοθεραπείας του κέντρου μας τώρα προσφέρονται και μέσω του ΓεΣΥ.

Παραπεμπτικά – Συνεδρίες

Για περισσότερες πληροφορίες για τα παραπεμπτικά, τις συνεδρίες, κλπ., κάντε κλικ εδώ.

Κόστος (συμπληρωμή)

Η συμπληρωμή για τους ασθενείς, η οποία είναι πληρωτέα στον λογοπαθολόγο κατά την επίσκεψη, είναι 10 ευρώ.

Σημαντική σημείωση: Η συμπληρωμή των 10 ευρώ ισχύει μέχρι να φτάσει ο ασθενής τα 150 ευρώ που είναι η συμπληρωμή για το ΓεΣΥ ανά ημερολογιακό έτος.


Οι Λογοπαθολόγοι, με την ένταξή τους στο ΓεΣΥ, προσφέρουν υπηρεσίες τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, με τον κατάλογο δραστηριοτήτων τους να περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές δραστηριότητες.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Στη πρώτη φάση της διαδικασίας, τη δυνατότητα για έκδοση παραπεμπτικών για τους Λογοπαθολόγους του ΓεΣΥ έχουν γιατροί που ανήκουν στις ειδικότητες της γαστρεντερολογίας, γηριατρικής, ιατρικής γενετικής, νευρολογίας, παθολογίας, παιδιατρικής, παιδοψυχιατρικής, πνευμονολογίας, παθολογικής και ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, στοματογναθοπροσωποχειρουργικής, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ψυχιατρικής και ωτορινολαρυγγολογίας, καθώς και γιατροί με εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία, στην παιδονευρολογία και στην εντατική θεραπεία νεογνών.

Τα παραπεμπτικά που εκδίδονται από τους ειδικούς ιατρούς αφορούν σε 3 ή 6 συνεδρίες με δικαίωμα ανανέωσης, ανάλογα με τον μέγιστο αριθμό καθορισμένων συνεδριών που δικαιούται ο δικαιούχος, με βάση τις ανάγκες του στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

Για δικαιούχους άνω των 12 ετών, ο μέγιστος αριθμός συνεδριών που δικαιούνται μέσω του ΓεΣΥ καθορίζεται στις 9, για κάθε σύμπτωμα, ενώ για παιδιά μέχρι 12 χρόνων, παρέχονται μέχρι και 18 συνεδρίες ανά σύμπτωμα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δύναται να δώσει το δικαίωμα για επιπλέον συνεδρίες εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο, βάσει σχετικής τεκμηρίωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον Λογοπαθολόγο και τον Ειδικό Ιατρό. Οι Προσωπικοί Ιατροί δεν μπορούν να υποβάλουν ανάλογο αίτημα.

Όπως και σε κάθε άλλη υπηρεσία εντός του ΓεΣΥ, με την αλλαγή του χρόνου ο δικαιούχος δύναται να λάβει και άλλες θεραπείες νοούμενου ότι η διάγνωση εντάσσεται σε αυτές που το ΓεΣΥ αποζημιώνει.

ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας έχει καταρτίσει κατάλογο καταστάσεων (συμπτωμάτων) οι οποίες δύναται να λάβουν  υπηρεσίες λογοθεραπείας από ειδικό επαγγελματία. Σε αυτές εντάσσονται μεταξύ άλλων η δυσαρθρία, το τραύλισμα, η αφωνία, η διαταραχή σίτισης βρεφικής και παιδικής ηλικίας κ.α.

    Leave a Comment