Τι είναι ο Τραυλισμός και πότε πρέπει να μας ανησυχήσει;

By paidologio

Τι είναι ο Τραυλισμός και πότε πρέπει να μας ανησυχήσει;

«Ο Τραυλισμός θεωρείται διαταραχή του προφορικού λόγου και συγκεκριμένα της ροής της ομιλίας. Οι δυσκολίες εντοπίζονται στο ρυθμό, στη μελωδία και στην ταχύτητα της ομιλίας.

Εκδηλώνεται με ασυντόνιστες κινήσεις του μυϊκού συστήματος της αναπνοής, της φωνής και της άρθρωσης. Η δυσροή συμβαίνει στην αρχή ή στο μέσο της ομιλίας, είτε με επαναλήψεις μεμονωμένων φθόγγων, συλλαβών, λέξεων, είτε με κόμπιασμα σε έναν φθόγγο.»1

Τραυλισμός ή φυσιολογική δυσρυθμία;

Κατά την προσχολική ηλικία φαινόμενα διαταραχής της ομαλής ροής της ομιλίας είναι πολλές φορές φυσιολογικά και δικαιολογημένα, καθώς ο ρυθμός σκέψης είναι γρήγορος και η γλωσσική ικανότητα περιορισμένη. Ο πλούτος του λεξιλογίου και η λεκτική ικανότητα δεν επαρκούν ακόμα για να εκφράσει το παιδί την πληθώρα των συναισθημάτων. Η ραγδαία εισροή και επεξεργασία πληροφοριών (εμπειριών, βιωμάτων) έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του παιδιού να εκφραστεί σωστά λεκτικά, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ο λεγόμενος «εξελικτικός», «αναπτυξιακός» ή «φυσιολογικός» τραυλισμός. 1

Ηλικία έναρξης

Οι περισσότερες περιπτώσεις έναρξης τραυλισμού ξεκινούν στην αρχή της παιδικής ηλικίας με συνηθέστερη περίοδο εμφάνισης στην ηλικία μεταξύ 2 και 4 ετών , η οποία συνυπάρχει, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, με την περίοδο ταχείας ανάπτυξης των δεξιοτήτων λόγου και ομιλίας. Η τυπική έναρξη του τραυλισμού είναι συνήθως σταδιακή, αλλά σε ορισμένες  περιπτώσεις αναφέρεται ως ξαφνική και έντονη.2

Συμβουλές προς τους γονείς

Οι γονείς μπορούν να συμβάλλουν στην ευρυθμία του παιδιού:

  • Αποφεύγοντας ερωτήσεις που είναι περίπλοκες για το παιδί τους.
  • Παρέχοντας αρκετό χρόνο στο παιδί για να σκεφτεί και να ετοιμάσει την απάντησή του.
  • Αποφεύγοντας να θέσουν δεύτερη ερώτηση, προτού το παιδί πάρει τον απαραίτητο χρόνο για να απαντήσει στην πρώτη ερώτηση.
  • Χρησιμοποιώντας κατάλληλα τις εκφράσεις του προσώπου, ώστε να δείξουνστο παιδί ότι δεν επικρίνουν το τραύλισμά του και ότι ακούνε  με προσοχή τα λεγόμενά του.
  • Αποφεύγοντας πλήρως τις συστάσεις στο παιδί τη στιγμή που τραυλίζει μέσω φράσεων του τύπου «μίλα πιο αργά» ή «πάρε ανάσα».
  • Αποφεύγοντας να ολοκληρώνουν εκείνοι τις φράσεις αντί του παιδιού.
  • Αποφεύγοντας πλήρως την κριτική απέναντι στο παιδί όσον αφορά στη ροή της ομιλίας του.3

Πότε πρέπει να συνίσταται λογοπεδική αξιολόγηση;

Σε κάθε περίπτωση, μια αρχική εκτίμηση θα βοηθήσει το θεραπευτή να επιλέξει το καταλληλότερο θεραπευτικό μονοπάτι για κάθε παιδί, βασιζόμενος στο αν βρίσκεται σε ομάδα υψηλού κινδύνου για επίμονη μορφή τραυλισμού ή όχι. Σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου απαιτείται περαιτέρω αξιολογητική διερεύνηση και εν συνεχεία παρέμβαση, ενώ σε περιπτώσεις χαμηλού κινδύνου ενδείκνυται η συμβουλευτική ενημέρωση των γονέων και η παρακολούθηση των επιπέδων δυσρυθμικής ομιλίας του παιδιού σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Πηγή: paidagogiko.gr

    Leave a Comment