ΔΑΔΑ – Τεστ

By paidologio

Τι είναι η ΔΑΔΑ;

Είναι η Δοκιμασία Αξιολόγησης Αναγνωστικών Δεξιοτήτων (ΔΑΔΑ), η οποία αξιολογεί 3 βασικές παραμέτρους της αναγνωστικής επίδοσης:

 1. την αποκωδικοποίηση,
 2. την ευχέρεια και
 3. την αναγνωστική κατανόηση.

Πρόκειται για 3 δεξιότητες οι οποίες αναφέρονται στα διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα της ανάγνωσης και αποτελούν συχνή εστία αποτυχίας για σημαντικό αριθμό μαθητών. Η χορήγηση της ΔΑΔΑ διαρκεί μεταξύ 30 – 45 λεπτά, ανάλογα με τον μαθητή.

Σε ποιους μαθητές μπορεί να χορηγηθεί;

 • Σε μαθητές που διανύουν το 2 ο σχολικό τρίμηνο της Α’ Δημοτικού, έως και σε μαθητές τις Γ’ Γυμνασίου.

Γιατί από την Α’ Δημοτικού μέχρι και την Γ’ Γυμνασίου;

 • Η ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων δεν σταματά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού.
 • Η στάθμιση της ΔΑΔΑ έχει γίνει ανάλογα με το επίπεδο και το βαθμό ανάπτυξης των αναγνωστικών δεξιοτήτων για κάθε τάξη ξεχωριστά.
 • Οι 3 παράμετροι έχουν διαφοροποιηθεί ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης του κάθε παιδιού.

Γιατί πρέπει κάθε μαθητής να κάνει την ΔΑΔΑ;

 1. Για έγκυρο και αξιόπιστο εντοπισμό των μαθητών που για οποιονδήποτε λόγο δεν ανταποκρίνονται στην τυπική διδασκαλία, με αποτέλεσμα να καθυστερούν στην ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων.
 2. Για να ανιχνευθεί ποια από τις 3 παραμέτρους ευθύνεται για την χαμηλή αναγνωστική επίδοση.
 3. Η έγκαιρη ανίχνευση των αναγνωστικών δυσκολιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική παρέμβαση.

Πως μπορεί να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα του ΔΑΔΑ ο ειδικός παιδαγωγός;

 • Παρέχεται η δυνατότητα για την ποιοτική καταγραφή και ανάλυση των λαθών καθώς και συνολικά της αναγνωστικής συμπεριφοράς.
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει κατάλληλους διδακτικούς στόχους και διδακτικές προσεγγίσεις με βάση τα αποτελέσματα της ΔΑΔΑ.

Στο ΠΑΙΔΟλόγιο η ΔΑΔΑ χορηγείται από πιστοποιημένους ειδικούς παιδαγωγούς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.