Η κατάλληλη προετοιμασία για το δημοτικό!

By paidologio

Ένα παιδί θεωρείται έτοιμο να φοιτήσει στο δημοτικό σχολείο όταν έχουν αναπτυχθεί, σε προηγούμενο αναπτυξιακό στάδιο, δεξιότητες νοητικής, κοινωνικής, συναισθηματικής αλλά και λεκτικής φύσης, δηλαδή η γλώσσα/ομιλία του.

Ο γονιός, σαν πρώτος δάσκαλος του παιδιού, μπορεί να βοηθήσει τη γνωστική εξέλιξη του παιδιού και να τροφοδοτήσει την περιέργειά του με τη χρήση ποικίλων παιχνιδιών, παραμυθιών, ζωγραφικής και με ουσιαστική εμπλοκή από μέρους των γονιών. Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων είναι εξίσου σημαντική και μπορεί να επιτευχθεί με συμμετοχή του παιδιού σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια στα οποία θα μπορεί να εφαρμόζει βασικούς κανόνες, όπως το να μοιράζεται και να αναμένει τη σειρά του.

Επιπλέον, ζητήματα οργάνωσης μπορούν να διδαχθούν από τους γονείς μέσα στο σπίτι αναθέτοντας απλές ευθύνες στο παιδί, όπως το να συγυρίζει τα παιχνίδια του, ενώ παράλληλα τονώνεται και η αυτοεκτίμηση του παιδιού αλλά και ανεξαρτητοποιείται.

Τέλος, στην ανάπτυξη της ομιλίας, η ανάγνωση παραμυθιών συμβάλλει, με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο, στην εξοικείωση του παιδιού με τα γράμματα, εισάγοντας σταδιακά το παιδί στο προ-αναγνωστικό στάδιο διευκολύνοντας την ανάγνωση.

Βασικές δεξιότητες τις οποίες πρέπει να έχει κατακτήσει το παιδί ώστε να μην έχει μαθησιακές δυσκολίες και να φοιτήσει στην Α΄ δημοτικού αφορούν:

  • Την ικανότητα να αντιγράψει και να γράψει σχήματα, γράμματα, αριθμούς και λέξεις.
  • Την αντίληψη προ-μαθηματικών εννοιών.
  • Την συγκέντρωση της προσοχής του σε δραστηριότητες για όσο του ζητηθεί.
  • Την ικανότητα να ακούει, να περιμένει τη σειρά του, να συμμετέχει σε συζήτηση.
  • Την ικανότητα να ενταχθεί σε μια ομάδα συνομήλικων και να αλληλεπιδρά και
  • Την ικανότητα να ελέγχει τα συναισθήματα του, κυρίως τα αρνητικά όπως το θυμό του.

Πηγή: https://psychomotor-athens.gr

    Leave a Comment