Ηλικιακή περίοδος κατάκτησης φωνημάτων

By paidologio

Ανά ηλικία το παιδί κατακτά συγκεκριμένους ήχους της ελληνικής γλώσσας. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης και μια μικρή απόκλιση (π.χ. 2-3 μηνών) δε θα πρέπει να σας ανησυχήσει, αλλά να σας θέσει σε επαγρύπνηση και να παρατηρείτε την εξέλιξη του παιδιού και αν διαπιστώσετε μεγάλη απόκλιση ή σας ανησυχήσει κάτι άλλο να απευθυνθείτε σε έναν λογοθεραπευτή. Παρακάτω παρατίθενται τα φωνήματα που αναμένουμε ανά ηλικιακή ομάδα.

Ηλικιακή περίοδος κατάκτησηςΦωνήματα
2,6 – 3,0 ετώνμπμπτκ (κα-κο-κου-κι-κε), γκ
3,0 – 3,6 ετώννντβχ (χα-χο-χου-χι-χε-χια-χιε-χιο-χιου), γ (γα-γο-γου-γι-γε)
3,6 – 4,0 ετώνφσζλ (λα-λο-λου-λι-λε) 

εμφάνιση ορισμένων συμπλεγμάτων (δύο σύμφωνα μαζί, π.χ. σπ)

4,0 – 4,6 ετώνθδλ (λια-λιε-λιο-λιου), ξψ
4,6 – 5,0 ετώντςτζ
5,0 – 5,6 ετώνεμφάνιση του ρεμφάνιση τριπλών συμφωνικών συμπλεγμάτων (π.χ. στρ)
5,6 – 6,0 ετώνκατάκτηση του ρκατάκτηση όλων των συμπλεγμάτων

*Από την ηλικία των 3,6 ετών το παιδί κατακτά όλο και περισσότερα συμπλέγματα.

Πηγή:

Πανελλήνιος  Σύλλογος  Λογοπεδικών (ΠΣΛ), (1995). Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης. Αθήνα