Λογοθεραπεία

By paidologio

Τι είναι η Λογοθεραπεία και πότε πρέπει να ξεκινήσει ένα παιδί; NEW

Καθημερινά γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με τον όρο «λογοθεραπεία» χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν τι ακριβώς κάνει ένας λογοθεραπευτής. Δεν είναι λίγες οι φορές που η αυτή η άγνοια έχει σταθεί εμπόδιο ανάμεσα σε ένα παιδί και στην ανάγκη του για θεραπεία. Το κενό αυτό, στοχεύει να καλύψει το παρόν κείμενο προσδιορίζοντας κάποιους βασικούς τομείς.


Ο όρος θεραπεία ενδεχόμενος να οδηγεί σε κλασσικές ιατρικές μεθόδους. Ωστόσο, η λογοθεραπεία δεν γίνεται σε ένα ψυχρό, λευκό γραφείο αλλά σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες με πολλά παιχνίδια και χαρούμενη διάθεση. Σε όλη την διαδικασία χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα μεταβλητών που προσαρμόζεται μέσα από πολυαισθητηριακές μεθόδους.

Η Λογοθεραπεία, λοιπόν, είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση και την θεραπεία των διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, ροής, φώνησης αλλά και διαταραχές κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες.

Πιο αναλυτικά:

  • Ο Λόγος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη είναι ο αντιληπτικός λόγος, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο κατανοούμε τις πληροφορίες. Εκεί τοποθετούμε τις δυσκολίες του ατόμου να κατανοήσει αυτό που ακούει ή αυτό που διαβάζει. Η δεύτερη είναι ο εκφραστικός λόγος, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο εκφράζουμε τις πληροφορίες. Εκεί τοποθετούμε τις δυσκολίες του ατόμου να πει ή να γράψει τις ιδέες του και τις σκέψεις του. Συνεπώς, έχουμε τριών ειδών διαταραχές (αντιληπτικού τύπου, εκφραστικού τύπου, μεικτή διαταραχή και των δύο τύπων).
  • Η Ομιλία ορίζεται ως η δυσκολία του ατόμου να παράγει σωστά όλους τους ήχους (φωνήματα) της εκάστοτε γλώσσας σε όλες τις θέσεις μέσα στις λέξεις. Έντονες δυσκολίες στον τομέα της ομιλίας μπορούν να οδηγήσουν σε ακατάληπτη (μη κατανοητή) ομιλία.
  • Η Επικοινωνία χωρίζεται σε δύο επιμέρους κατηγορίες, στην λεκτική και την μη λεκτική επικοινωνία. Η λεκτική επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του λόγου και την ομιλίας. Η μη λεκτική επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω της γλώσσας του σώματος (βλεμματική επαφή, στάση σώματος, χειρονομίες, εκφράσεις). Για μια ολοκληρωμένη επικοινωνία είναι απαραίτητη η χρήση και της λεκτικής και της μη λεκτικής επικοινωνίας. Οποιαδήποτε δυσκολία σε κάποια από τις δύο πραγματοποιεί διαταραχή στην επικοινωνία.
  • Η Διαταραχή Ροής (κυρίως τραυλισμός) έχει να κάνει με την ταχύτητα ομιλίας, τα μπλοκαρίσματα και τις επαναλήψεις συλλαβών ή λέξεων του ατόμου. Η εμφάνιση τέτοιων δυσκολιών μπορούν να προέρχονται τόσο από νευρολογικούς όσο κι από συναισθηματικούς παράγοντες.
  • Η Διαταραχή Φώνησης ορίζεται ως η δυσκολία του ατόμου να διαχειριστεί την έναρξη, την ένταση, την ηχηρότητα και το ύψος της φωνής του. Δεν έχει τον έλεγχο της φωνής του. Πάλι, νευρολογικοί αλλά και συναισθηματικοί παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση της διαταραχής, αυτής.
  • Η Διαταραχή Κατάποσης αποτελεί την δυσκολία του ατόμου να καταπιεί στερεά ή υγρή τροφή. Η θεραπευτική αποκατάσταση της διαταραχής αυτής, απαιτεί εξιδεικευμένο προσωπικό πάνω στο αντικείμενο και την βοήθεια μιας ολόκληρης ιατρικής ομάδας.

Όποια δυσκολία προκύπτει στους παραπάνω τομείς χρήζει αξιολόγησης από έναν λογοθεραπευτή. Όλα τα παραπάνω αξιολογούνται σε συνάφεια με την νοητική ικανότητα, την κινητικότητα, τον κοινωνικό, συμπεριφορικό και συναισθηματικό τομέα του ατόμου για μια ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση και την παραπομπή σε άλλες ειδικότητες εάν παραστεί ανάγκη.

Η αξιολόγηση βασίζεται σε δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας με ελεύθερο και οργανωμένο- συναγωνιστικό παιχνίδι, μέσω ζωγραφικής, µέσω παρατήρησης αλλά και με σταθμισμένα εργαλεία (τεστ). Μέσα από τα παραπάνω ο λογοθεραπευτής οργανώνει το πρόγραμμα θεραπείας του παιδιού με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και δημιουργείτε εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης.

Στόχος, εκτός από την θεραπευτική παρέμβαση, είναι το παιδί να έρχεται στις θεραπείες του με χαρά και θετική ενέργεια χτίζοντας μια όμορφη σχέση με τον θεραπευτή του. Σίγουρα οι δύσκολες στιγμές δεν θα λείψουν αλλά αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο των ανθρωπίνων και θεραπευτικών σχέσεων. Η θεραπευτική διαδικασία είναι ανώδυνη και ευχάριστη, τις περισσότερες φορές, για το παιδί.


Πόσο καθαρά πρέπει να μιλάει το παιδί μου; Χρειάζεται ή όχι λογοθεραπεία; Πώς θα προχωρήσουμε; Πότε πρέπει να ανησυχήσω;”

γλωσσική ανάπτυξη

 

Σας έχουμε τις απαντήσεις σε 10 βασικά ερωτήματα που απασχολούν χιλιάδες γονείς παιδιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στον λόγο τους.


Οι λογοθεραπευτές είναι πάντα εδώ για να λύσουν απορίες και να βοηθήσουν τόσο το παιδί όσο και τους γονείς. Εμπιστευτείτε τους και όλα θα πάνε καλά.


Βιβλιογραφία:

  • Δρ. Μαρία Καμπανάρου (2007), Διαγνωστικά θέματα Λογοθεραπείας, εκδ. έλλην
  • Μαρία – Μάρθα Φλωράτου (2009), Μαθησιακές δυσκολίες και όχι τεμπελιά, εκδ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ
  • Plante, El. & Beeson, P.M. (2012). Communication and Communication Disorders: A clinical introduction, 3rd ed., Parisianou S.A.

Πηγή: psychologynow.gr/