Μουσικοθεραπεία @ ΠΑΙΔΟλόγιο

Τι είναι η μουσικοθεραπεία;

Μέσα από τη δημιουργία και την έκφραση, στόχος είναι η μουσική να γίνει το μέσο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του παιδιού και του θεραπευτή, και το εργαλείο για την επίτευξη θεραπευτικών στόχων. Οι στόχοι της μουσικοθεραπείας διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Έτσι, είναι μια θεραπεία καθαρά προσωπική και εξατομικευμένη για κάθε περίπτωση. Η μουσικοθεραπεία στοχεύει στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων και την αποκατάσταση λειτουργιών του παιδιού, έτσι ώστε αυτό να πετύχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω της πρόληψης, της αποκατάστασης ή και της θεραπείας.

 

μουσικοθεραπεία

Η μουσική δημιουργεί ένα περιβάλλον που καλλιεργεί τις αισθήσεις (αφή, ακοή και όραση) και λειτουργεί ως ένα ελκυστικό μέσον για να τραβήξει την προσοχή του παιδιού.

Η μουσική μπορεί να «δώσει φωνή» σε όποιον δυσκολεύεται στην ομιλία και να του επιτρέψει να επικοινωνήσει και να εκφραστεί μη λεκτικά, χρησιμοποιώντας τύμπανα, ξυλόφωνα, φλογέρες και άλλα μουσικά όργανα ​