Ποιες είναι οι κρίσιμες περίοδοι για την κινητική ανάπτυξη των παιδιών;

By paidologio

Γνωρίζουμε ότι κατά τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης υπάρχουν περίοδοι οι όποιες είναι καταλληλότερες για να εκπαιδεύσουμε το παιδί μας σε νέες δεξιότητες.

Αυτές οι κρίσιμες περίοδοι ονομάζονται παράθυρα μάθησης ή ευαίσθητη ή κρίσιμη περίοδος. Ενώ τα στάδια της κινητικής ανάπτυξης είναι τα ίδια για όλους, το ιδανικό σημείο για την έναρξη της εξάσκησης διαφέρει για τον καθένα λόγω του διαφορετικού ρυθμού ανάπτυξης. Ο καθένας έχει διαφορετικό σημείο ετοιμότητας για το επόμενο στάδιο εξάσκησης και αυτό λέγεται «παράγοντας ετοιμότητας». Είναι σημαντικό να βρεθεί χρονικά το ιδανικό σημείο για την εξάσκηση των δεξιοτήτων που ονομάζεται «ευαίσθητη ή κρίσιμη περίοδος».

Τι είναι η ευαίσθητη ή κρίσιμη περίοδος;

Η ευαίσθητη περίοδος είναι ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η εξάσκηση μιας συγκεκριμένης δεξιότητας ή η ανάπτυξη μιας ικανότητας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Έτσι, η χρονική διάρκεια της παιδικής ηλικίας μπορεί να θεωρηθεί ως ευαίσθητη περίοδος για την απόκτηση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων. Κατά τη διάρκεια των κρίσιμων περιόδων το σώμα προσαρμόζεται ευκολότερα και γρηγορότερα στα προγράμματα εξάσκησης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων. Αυτά αν και μπορούν να βελτιωθούν σε οποιαδήποτε ηλικία, κατά τη διάρκεια των κρίσιμων περιόδων, οι προσαρμογές είναι πιο αποτελεσματικές. Απαιτείται συνδυασμός οργάνων, απλών οδηγιών, εξάσκησης, διασκέδασης και ενθάρρυνσης για το χτίσιμο της αυτοπεποίθησης. Όσο νωρίτερα ένα παιδί αλλάξει στάδιο ανάπτυξης τόσο πιο εύκολα θα μάθει τις δεξιότητες του επόμενου επιπέδου και θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση.

Εάν το παιδί δε μάθει αυτά που πρέπει, δηλαδή τις βασικές δεξιότητες στην κατάλληλη ηλικία, είναι πιο δύσκολο να τα μάθει αργότερα. Επίσης θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι το κάθε παιδί μαθαίνει με διαφορετικό ρυθμό. Έως τα 3 έτη μαθαίνει επειδή ωριμάζει νευρολογικά  από τα 4 – 6 έτη μαθαίνει εξ αιτίας του παιχνιδιού, της εξάσκησης και βλέποντας τους μεγάλους και συμμετέχοντας σε διάφορες κινητικές δραστηριότητες. Γι’ αυτό, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, απαιτείται φυσική δραστηριοποίηση και ενθάρρυνση. Τα τελευταία  χρόνια ακούμε όλο και πιο συχνά πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε  για την πρώιμη παρέμβαση σε κάθε παιδί που παρουσιάζει κινητική καθυστέρηση  ή διαταραχή στον κινητικό συντονισμό. Ο λόγος είναι για να εκμεταλλευτούμε την ευαίσθητη περίοδο της ανάπτυξης όπου το σώμα προσαρμόζεται ευκολότερα και γρηγορότερα στα προγράμματα εξάσκησης των δεξιοτήτων με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερη αποκατάσταση.

Πηγή: mandou.gr

    Leave a Comment