Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση

By paidologio

Το Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπειών ΠΑΙΔΟλόγιο ανακοινώνει την έναρξη του Ομαδικού Προγράμματος ‘’Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση‘’

Το πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα σε όσα παιδιά το έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής να έρθουν σε επαφή με τη γραφοφωνολογία μέσα από μια σειρά δοκιμασμένων πολυαισθητηριακών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να μάθουν με πρακτικούς και βιωματικούς τρόπους τη πρώτη γραφή! Ακόμα και παιδάκια με δυσκολίες στη μνήμη έχουν εξασκηθεί στη γραφή και οργάνωση πληροφοριών με αποτέλεσμα σήμερα να παρακολουθούν το μάθημα στο σχολείο έχοντας βάσεις τις οποίες επεκτείνουν και χτίζουν μέρα με τη μέρα ως ανεξάρτητοι πλέον μαθητές.
 
Παράλληλα το πρόγραμμα στοχεύει να καλύψει ένα ευρύ φάσμα παιδιών και εγγυάται την επιτυχία του παιδιού σας αφού προσαρμόζεται στα μέτρα του παιδιού και όχι το παιδί στα δικά του. Η οργάνωση αξιολόγηση και πρόληψη δυσκολιών αποτελούν τις βασικές αρχές του προγράμματος.
 
Στόχος μας είναι:
✏️Το παιδί να καταφέρει να προσαρμοστεί ομαλά στο νέο περιβάλλον του δημοτικού σχολείου.
✏️Να καλλιεργηθεί και να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολικού πλαισίου (ανάπτυξη φωνολογικής ενημερότητας, ανάγνωσης, γραφής, μαθηματικά).
✏️Να αναπτυχθούν κίνητρα και επιθυμία για μάθηση.
✏️Να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση.
 
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από 01/02/2023 και πραγματοποιείται 1 φορά την εβδομάδα για 1 ώρα σε μικρές ομάδες σε ώρες και μέρες που θα καθοριστούν.
 
Το τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την πολυθεματική ομάδα του κέντρου μας θα είναι δίπλα στο παιδί καθ ‘όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 
Εάν ενδιαφέρεστε συμπληρώστε τη Φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!