Ιστορικό

mail 7

Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας στο κέντρο μας.
We would like to thank you for your interest in our centre.

Εδώ θα μας δώσετε κάποιες πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση του παιδιού.

Here you will give us some information which is useful for the evaluation of the child

Λογοθεραπεία
Λογοθεραπεία
Untitled design 14
Εργοθεραπεία
Untitled design 15
Ειδική Εκπαίδευση
Untitled design 17
Παιγνιοθεραπεία
Μουσικοθεραπεία
Μουσικοθεραπεία
messy play
Messy Play