Ιστορικό

mail 7

Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας στο κέντρο μας.
We would like to thank you for your interest in our centre.

Εδώ θα μας δώσετε κάποιες πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση του παιδιού.

Here you will give us some information which is useful for the evaluation of the child

Οι 19 Θεραπευτές του κέντρου μας παρέχουν εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα, πάντα, με σεβασμό και αγάπη για το κάθε παιδί. Μέλημα μας, η αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση, ώστε το παιδί που αντιμετωπίζει γλωσσικές διαταραχές να μπορεί να είναι λειτουργικό στο περιβάλλον του.

Η πολυθεματική ομάδα μας αποτελείται από

Στο κέντρο μας πραγματοποιείται πλήρης αξιολόγηση του κάθε παιδιού και κατόπιν δομείται εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης προσαρμοσμένο στις δυσκολίες και τις δυνατότητες του.

Λογοθεραπεία
Λογοθεραπεία
Untitled design 14
Εργοθεραπεία
Untitled design 15
Ειδική Εκπαίδευση
Untitled design 17
Παιγνιοθεραπεία
Μουσικοθεραπεία
Μουσικοθεραπεία
messy play
Messy Play