Βιογραφικό

Είναι απόφοιτος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιωαννίνων. Είναι εγγεγραμμένο μέλος στον Παγκύπριο Σύλλογο Λογοθεραπευτών και ακολουθεί συστηματικά επιμορφωτικά σεμινάρια και εξειδικεύσεις. Έχει εξειδικευτεί σε σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης και θεραπείας όπως: MAΚATON, SOS Feeding, PECS, S.S.I.P (Social Skills Intervation Program), Raven’s Educational, Αθηνά Τεστ, Eιδικό Πρόγραμμα Διδακτικό-Διορθωτικής Παρέμβασης Δυσκολιών Μάθησης. Ως μέρος των σπουδών της ολοκλήρωσε την εξάμηνη πρακτική στο Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Παιδιού «Το Άλμα» όπου και συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες της για άλλους έξι μήνες αφιλοκερδώς. Η αναγνώριση της προσφοράς της, ήρθε με την πρόσληψη της από το εν λόγω κέντρο ως Λογοθεραπεύτρια όπου και συνεχίζει να εργάζεται τα τελευταία 4 χρόνια. Παράλληλα εργάζεται στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπειών «ΠΑΙΔΟλόγιο».

Με όπλο την γνώση και την εμπειρία της καθώς και τη αγάπη της προς τα παιδιά επιδιώκει πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με συνεχή συνεργασία και επικοινωνία τόσο με το παιδί όσο και με το οικογενειακό περιβάλλον.